Sociaal
Duurzaam
Ondernemend

Over ons

Over de rode beer...

Op 28 augustus 2000 werd onze bijzondere dochter Hanne Jolein geboren. Omdat ze bij haar geboorte ernstig zuurstoftekort heeft gehad waren er direct grote zorgen. Hoe ze zich zou ontwikkelen wisten we niet. Met heel veel liefde, zorg en aandacht hebben we samen met onze familie, vrienden en een grote groep “therapie” vrijwilligers voor haar mogen zorgen en heeft zij veel voor ons en anderen betekend. Ze maakte geen verschil in mensen, iedereen gunde ze haar gulle lach en daarmee raakte ze mensen in het hart.

Op 27 november 2007 is Hanne Jolein plotseling overleden. Ze mocht 7 fijne en volle jaren bij ons zijn. Hanne Jolein heeft ons geleerd dat liefde en vertrouwen de belangrijkste dingen van het leven zijn. De rode beer was haar lievelingsknuffel en onlosmakelijk met haar verbonden. De rode beer ging altijd mee op vakantie, Hanne Jolein was de mama van de rode beer en “vertelde” de beer wat ze die dag had meegemaakt, ook al ze niet praten.

Als Hanne Jolein ging slapen gaf de rode beer haar steun en kon ze ondanks de spasticiteit in een comfortabele houding liggen. De rode beer staat daarom symbool voor liefde vertrouwen en vriendschap, maar zeker ook voor functionele ondersteuning, een sterke combinatie.

Wij hebben zelf ervaren (als ouders en mantelzorgers) dat de intensieve zorg voor je kind of partner, (groot)-ouder of cliënt alleen vol te houden is als er momenten zijn waarop je je samen kunt opladen en nieuwe energie opdoen. In onze visie en vanuit onze ervaring is het vakantiemoment daarin onmisbaar.

Vanuit de gedachte om een blijvende herinnering te creëren aan Hanne Jolein en de overtuiging dat we (binnen ons vermogen) op deze manier ook veel andere mensen kunnen ondersteunen hebben we daarom op 19 november 2008 stichting de rode beer officieel opgericht. Het doel is het realiseren van een vakantiehuis voor mensen met een handicap waar ze samen met familie /vrienden/mantelzorgers/begeleiders optimaal kunnen genieten in een sfeervolle locatie, voorzien van alle noodzakelijke faciliteiten op een praktische locatie op loop/-duw afstand van het centrum/voorzieningen.

Veranderingen en bezuinigingen in de zorg, een groeiende druk op mantelzorgers en minder beschikbare faciliteiten binnen zorginstellingen op het gebied van leisure en de verdere vergrijzing geven ons de overtuiging dat vakantiehuis de rode beer, als blijvende herinnering aan Hanne Jolein, voor veel mensen een waardevolle toevoeging is op een prachtige plek op de Veluwe, de meest geliefde binnenlandse vakantiebestemming. Je geniet meer in vakantiehuis de rode beer!

Jack & Hendriecke Augustinus, trotse ouders van Hanne Jolein
& oprichters stichting de rode beer

Stichting de rode beer, ANBI status sinds 2008

Sinds de start in 2008 is stichting de rode beer door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat uw gift aan stichting de rode beer fiscaal aftrekbaar is.

Onze kringloopactiviteiten zijn ondergebracht in de rode beer kringloop b.v. Deze fiscaal fondsenwervende instelling is verplicht haar winst voor minimaal 90% weg te schenken aan de bovenliggende ANBI stichting de rode beer.

Jaarverslagen

De volledige jaarverslagen van zowel stichting de rode beer als ook de rode beer kringloop b.v. zijn in te zien ten
kantore van Verax Accountants te Vaassen. In onderstaande overzichten vind je per jaar
de balans en de staat van baten en lasten van stichting de rode beer.

2022

In het jaarverslag van 2022 staat zowel de balans beschreven als ook de staat van baten en lasten van stichting de rode beer.

2021

In het jaarverslag van 2021 staat zowel de balans beschreven als ook de staat van baten en lasten van stichting de rode beer.

2020

In het jaarverslag van 2020 staat zowel de balans beschreven als ook de staat van baten en lasten van stichting de rode beer.

2019

In het jaarverslag van 2019 staat zowel de balans beschreven als ook de staat van baten en lasten van stichting de rode beer.

Wil je meehelpen binnen onze kringloopwinkel?