25 feb 2015

Gift ontvangen van ‘De Christenvrouw’ afdeling Heerde

Op woensdag 11 februari jl., heeft ‘De Christenvrouw’ afdeling Heerde, haar jaarvergadering gehouden. Deze vereniging wil vanuit de Bijbel christenvrouwen behulpzaam zijn. ‘De Christenvrouw’ zet zich in om in Nederland de Bijbelse normen te handhaven en om christenvrouwen met elkaar in contact te brengen.

Op de jaarvergadering hebben Bert Dingerink en Geb Docter een presentatie gehouden over hun deelname aan de ScanCoveryTrial vorig jaar, waarbij ze reden voor de rode beer. Jack heeft deze avond verteld over de plannen voor het vakantiehuis en de actuele stand van zaken.

Tijdens de pauze was er een verloting waarvan de opbrengst bestemd is voor de rode beer. De voorzitter, mevrouw Nooteboom, overhandigde ons het mooie bedrag van € 418,50. Hartelijk dank!

 

[begin]